Over ons


Op de website van het Centrum voor Specialistische Farmacie (CvSF) kunt u als klant terecht voor het bestellen van bereidingen. Ook kunt u op deze website lezen over de overige producten en diensten die wij aanbieden.

Het CvSF bestaat uit een ziekenhuisapotheek (Nij Smellinghe), een poliklinische apotheek in Drachten, meerdere Apotheek Service Punten en een backoffice apotheek.

Vanuit het CvSF leveren we zowel intramuraal als extramuraal het complete pakket specialistisch farmaceutische dienstverlening. Onze expertise is gelegen in individuele bereidingen, complexe farmacotherapie, overdrachtsituaties, maar ook in automatisering en gerobotiseerde geneesmiddelendistributie.
Dit wordt mogelijk gemaakt door getalenteerd personeel, jarenlange ervaring, goed ingerichte processen en hightech apparatuur.

Onze dienstverlening richt zich (in-)direct op iedere patiënt met een specialistische zorgvraag, intramuraal en extramuraal. Dit vergt een nauwe samenwerking met (huis-)arts, patiënt/cliënt en (poli-)klinische apothekers. Het CvSF is gespecialiseerd in overdrachtsituaties en neemt de patiënt als het ware aan de hand mee in deze ketenzorg.

Professionaliteit en kwaliteit staan bij ons voorop. U kunt er als klant gerust op zijn dat de producten en diensten die u van ons afneemt, voldoen aan de geldende wetgeving, richtlijnen en eisen.