Quality and Compliance management

In het kader van de GMP-certificering is het laboratorium van de ziekenhuisapotheek Nij Smellinghe de afgelopen jaren uitgegroeid tot een centrum ‘kwaliteitscontrole- en compliancemanagement (QCM)'. Het CvSF biedt trainingen en ondersteuning aan op het gebied van QCM, medical research en bij het uitvoeren van audits. Indien wenselijk kunnen wij ook de bijbehorende automatiseringsprogramma's leveren.

De taken op dit gebied van kwaliteitscontrole zijn onder te verdelen in:

  • Analyse grondstoffen
  • Analyse voorraadbereidingen
  • Analyse individuele bereidingen
  • Analyse radiofarmaceutische preparaten
  • Keuren tabletten ten behoeve van het GDS-systeem

De ziekenhuisapotheek heeft ook een belangrijke taak in het kwalificeren en valideren van de gebruikte resources, oftewel de totale omgeving van het productieproces. Denk hierbij aan de gebruikte:

  • Apparatuur
  • Ruimtes
  • Medewerkers
  • Processen

Ten behoeve hiervan worden diverse parameters gemonitord, zoals de schoonmaak van apparatuur, de microbiologische omstandigheden tijdens bereiding, de luchtkwaliteit en het drukregime in bereidingsruimtes. Ook met betrekking tot de ARBO worden steekproefsgewijs onderzoeken uitgevoerd, door middel van veegproeven (cytostatica, radiofarmacie).

Wilt u meer informatie,? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.