Publicatie: "Medicatieverificatie laat overtuigende meerwaarde zien"

25 juli 2016

Uit opnamegesprekken blijkt dat bij 47,2% van alle gepland opgenomen patiënten discrepanties bestaan tussen de medicatieoverzichten aangeleverd door de eerste lijn en het daadwerkelijke

geneesmiddelgebruik.Van patiënten die worden opgenomen in het ziekenhuis moet, conform de ‘Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten’, altijd een actueel medicatieprofiel beschikbaar zijn. Dit kan op verschillende manieren verkregen worden. Uit dit onderzoek blijkt dat de verschillende methoden om uit de eerste lijn gegevens over medicatiegebruik te ontvangen allemaal hun voor- en nadelen hebben. Voor  en actueel en accuraat medicatieprofiel is het essentieel om te weten hoe de patiënt zijn medicatie gebruikt. De enige die deze kennis heeft is de patiënt zelf. Deze informatie kan daarom alleen worden verkregen door actief met de patiënt in gesprek te gaan. Het lijkt voor de hand te liggen om dit onder de regie van het ziekenhuis door het Apotheek Service Punt (ASP) te laten doen.

Dit onderzoek heeft als doel zichtbaar te maken wat de toegevoegde waarde is van het voeren van opnamegesprekken voorafgaand aan een ziekenhuisopname.

Zie voor meer info: http://www.cvsf.nl/publicaties

2013 - Onderzoek discrepanties ASP CvSF (54KB)

« Terug naar nieuwsoverzicht