(Farma)consultancy

In de afgelopen jaren hebben onze ziekenhuisapothekers zich gespecialiseerd in complexe farmacotherapie. Daarbij volgen ze de bijbehorende landelijke richtlijnen en eisen die bijvoorbeeld de Inspectie van Gezondheidszorg en zorgverzekeraars stellen.

De patiënt heeft steeds meer behoefte aan adequate voorlichting, dan wel training over medicijngebruik bij specialistische aandoeningen. Het CvSF kan deze dienst rechtstreeks leveren, maar u als klant ook trainen en ondersteunen bij deze complexe farmacotherapie.

Een farmaconsult kan bestaan uit:

 • Medicatiereviews
  Samen met de arts, de farmacotherapie-apotheker en de patiënt en/of diens vertegenwoordiger (eventueel ondersteunt door informatie uit het Electronisch Farmaceutisch Dossier, onderdeel van EVS MedView: laboratoriumbepalingen, verslagen en afspraken uit eerdere medicatiereviews direct bij de hand!).

 • Medicatieverificatie bij overdrachtsituaties (opname - ontslag)
  Waar de patiënt zich ook bevindt, thuis of in een zorginstelling, op het moment dat de verblijfsplaats of zorgomgeving verandert, is een actueel medicatieoverzicht gewenst. Onze ASP bieden, ook op afstand, ondersteuning bij het verifiëren van het actuele medicatiegebruik van een patiënt.
  Wilt u meer weten over deze dienst? Vraag dan naar de voorwaarden bij uw klantmanager of vul het contactformulier in.

 • (Poliklinisch) consult voor patiënten met complexe farmacotherapie (spreekuur)
  Bent u huisarts, een specialist of een apotheker en wilt u een patiënt verwijzen? Vul dan het contactformulier in of mail uw verzoek met gegevens naar farmaconsult@nijsmellinghe.nl.

 • Farmaceutisch inhoudelijke vragen

 • Vragen over wet- en regelgeving en/of ondersteuning bij het voldoen aan de certificeringseisen op het gebied van medicatieveiligheid.

Bent u geïnteresseerd in één van de bovenstaande diensten of wilt u weten wat de voorwaarden zijn? Neem dan contact op met uw klantmanager of vraag een farmaconsult aan via farmaconsult@nijsmellinghe.nl.