Disclaimer

Aansprakelijkheidsuitsluiting
Het CvSF stelt de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties, informatie op deze website of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen, kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen.
Het CvSF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Copyright
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van het CvSF teksten of informatie van deze website te verspreiden, te vermenigvuldigen of op andere wijze openbaar te maken. Voor toestemming kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van Nij Smellinghe.

Linken naar www.cvsf.nl
Linken naar de website van het CvSF is toegestaan, mits de goede naam van het CvSF daarmee niet wordt aangetast en mits ermee geen instemming door en/of steun van het CvSF wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is.
Linken naar de website van het CvSF dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage, http://www.cvsf.nl, met als beschrijving Centrum voor Specialistische Farmacie. Het gebruik van het CvSF logo is alleen toegestaan na toestemming van de afdeling Communicatie.