Apotheek Service Punten

Het CvSF heeft binnen Nij Smellinghe - verdeeld over de klinische afdelingen - meerdere decentrale Apotheek Service Punten (ASP).
Speciaal opgeleid personeel, pharmacy practitioners, voert bij alle patiënten een verificatie uit van het geneesmiddelengebruik. Dit doen ze zowel bij opname als bij ontslag.

Het ASP kan in consult worden geroepen, ook wanneer een patiënt wordt opgenomen in een ander zorgcentrum dan het ziekenhuis. De patiënten worden voorafgaand aan de opname al gemeld bij het ASP. Het ASP zet dan de voorlopige thuismedicatie klaar voor de arts, die op basis van deze gegevens de verificatie zal uitvoeren. Voordeel hiervan is dat de arts meer betrouwbare informatie tot zijn beschikking heeft dan in de huidige situatie, waarin de patiënt vaak de enige bron is van medicatie-informatie. Door deze werkwijze zal het selecteren van foutieve preparaten aanzienlijk gereduceerd worden.

Door de ontslagbegeleiding via het ASP te laten verlopen, zijn er veel minder medicatiegerelateerde fouten. Het medicatieproces wordt gecoördineerd door de ziekenhuisapotheek. De verantwoordelijke arts wordt ondersteund in het opstellen van het medicatieprofiel bij ontslag. Medicatiebewaking wordt uitgevoerd in de ziekenhuisapotheek, waardoor ongewenste combinaties van thuismedicatie en in het ziekenhuis voorgeschreven medicatie voorkomen worden.

Meer informatie of een consult ASP kunt u aanvragen via het contactformulier.